Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

dnnb09
9550 55ef 500
Reposted fromSchapur Schapur
dnnb09
9562 619a 500
Reposted fromSchapur Schapur
dnnb09
Reposted frombvd bvd

June 20 2015

dnnb09
dnnb09
9776 4b1e
Reposted fromkarmacoma karmacoma
dnnb09
9904 071e
Reposted fromkarmacoma karmacoma
dnnb09
0112 f453
Reposted fromkarmacoma karmacoma
dnnb09
0177 1f61
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
dnnb09
0343 e3c2
Reposted frompumpernikiel pumpernikiel
dnnb09
0348 ae26
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
dnnb09
Reposted fromoll oll
dnnb09
dnnb09
1004 9915
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
dnnb09
1289 c30b 500
Reposted fromfelicka felicka

June 16 2015

dnnb09

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
dnnb09
7955 7f7d 500
Reposted fromministerium ministerium viarozalka rozalka
1662 f6a5 500

inspirationmobile:

Design vs User Experience

Google+ | Dribbble | Behance | Twitter | http://ramotion.com

Reposted fromwebjunk webjunk viarozalka rozalka
dnnb09
9711 b727
788
dnnb09
5119 9041
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaalyeska alyeska
dnnb09
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viabeautifull-lie beautifull-lie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl